SAFE STRUCTURES INGINERIA ZILEI DE MAINE
INGINERIA ZILEI DE MAINE

Servicii

Proiectare structurală

SAFE STRUCTURES asigura o gama larga de servicii de proiectare, acoperind toate fazele de proiectare:

 • Concept
 • Autorizații și Avize
 • Studiu de Fezabilitate (S.F.)
 • Documentație de Avizare a Lucrărilor de Interventie (D.A.L.I.)
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Demolare (D.T.A.D.)
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (D.T.A.C.)
 • Documentația Tehnică de Organizare a Execuției Lucrărilor (D.T.O.E.)
 • Proiect Tehnic (P.Th.)
 • Detalii de Execuție (D.E.)

Expertiză tehnică

Expertizele tehnice reprezintă o latură distinctă a domeniului construcțiilor, fie că este vorba de refolosirea structurilor existente, fie că este vorba de necesitatea punerii în siguranță a acestora sau rezolvarea unor probleme funcționale sau de durabilitate, expertizele tehnice sunt o necesitate în multe din proiectele de investiții. Lucrările de expertizare sunt efectuate de experți tehnici atestați

Calitatea proiectării este asigurată de verificatorii de proiecte atestați de minister.

Verificare tehnică

Venind în susținerea investitorilorechipa noastră oferă servicii complete de verificare tehnică atestată pentru toate domeniile specificate proiectării structurilor de rezistență:

 • A1 – Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicațiiminiere; edilitare și de gospodărie comunală cu structura din beton, beton armatzidărie, lemn;
 • A2 – Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicațiiminiere; edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn;
 • Af – Rezistență și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ.