INGINERIA ZILEI DE MAINE

Servicii

Proiectare structurală

SAFE STRUCTURES asigură o gamă largă de servicii de proiectare, acoperind toate fazele necesare precum:

 • Concept
 • Autorizații și Avize
 • Studiu de Fezabilitate (S.F.)
 • Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Demolare (D.T.A.D.)
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (D.T.A.C.)
 • Documentația Tehnică de Organizare a Execuției Lucrărilor (D.T.O.E.)
 • Proiect Tehnic (P.Th.)
 • Detalii de Execuție (D.E.)

Expertiză tehnică

Expertizele tehnice reprezintă o latură distinctă în domeniul construcțiilor. Fie că este vorba de refolosirea structurilor existente, fie că este vorba de necesitatea punerii în siguranță a acestora sau rezolvarea unor probleme funcționale sau de durabilitate, expertizele tehnice sunt o necesitate în multe din proiectele de investiții. Experții noștri tehnici pot face următoarele lucrări de expertizare:

 • Expertiză tehnică pentru determinarea efectelor unor intervenții din apartamente asupra structurii de rezistență a blocului din care acestea fac parte;
 • Expertiză tehnică în vederea consolidării unei clădiri;
 • Expertiză tehnică în vederea consolidării, extinderii și/sau etajării unei construcții/clădiri;
 • Expertiză tehnică de analiză structurală a clădirii existente;
 • Expertiză tehnică în vederea alipirii la calcan;
 • Expertiză tehnică de constatare a efectelor unor lucrări.

Verificare tehnică

Venind în susținerea investitorilorechipa noastră oferă servicii complete de verificare tehnică atestată pentru toate domeniile specificate proiectării structurilor de rezistență:

 • A1 – Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice, telecomunicații, miniere, edilitare și de gospodărie comunală cu structura din beton, beton armatzidărie, lemn;
 • A2 – Rezistență și stabilitate pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicațiiminiere; edilitare și de gospodărie comunală cu structura de rezistență din metal, lemn;
 • Af – Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ.